Consell Escolar

El Consell Escolar ès l'òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa: alumnes, professors, pares, persoanl d'administració i serveis, l'equip directiu i la titularitat del Centre.
En l'actualitat el Consell Escolar està format la directora del centre,  Mª Teresa Pérez Roselló, com a Presidenta del Consell Escolar i els segënts membres:

 
 Dos representatns dels alumnes:
 
 Quatre representants del professorat      Magda Mompó, Ignacio González, Ruth Ferrando i Lidia Lluch.
 Dos representants dels alumnes