Pastoral


Amb la finalitat d’assegurar l’alineament de tot el Centre amb la Missió i l’orientació comú per a aconseguir la Visió, tot garantint el cultiu dels Valors, considerem fonamental el nostre Pla Estratègic de Centre (PEC) que conté el conjunt de projectes que van a ser impulsats en el Col·legi La Encarnación durant els pròxims tres anys.
El nostre PEC persegueix l’excel·lència en la gestió i la sostenibilitat del Centre, és a dir, aconseguir la major satisfacció possible dels grups d’interès: famílies, alumnes i docents.
D’acord amb això constitueixen punts forts o competències crítiques la nostra acollida als alumnes amb l’atenció individualitzada i l’acurada atenció a les famílies, incloent-hi la formació i acompanyament en l’educació dels fills.
Als alumnes els atenem des de la diversitat i els oferim una preparació acadèmica de qualitat que inclou una formació integral des d’Infantil fins l’accés a la Universitat.
La presència d’una plantilla altament qualificada, compromesa amb l’ideari de l’escola, i la formació religiosa, ajuden a completar les línies de visió establertes.

MISSIÓ

El Col·legi La Encarnación  és un col·legi catòlic, és a dir, un lloc d’educació integral de la persona, fonamentada en Crist i basada en un Projecte Educatiu en el qual s’uneixen fe, cultura i vida.
 • FE: Oferim a l’alumne una formació completa que contemple totes les dimensions de la persona, donant especial rellevància a la dimensió espiritual i transcendent. La formació dels nostres alumnes és integral, d’acord amb una concepció cristiana de l’home, la vida i el món: eduquem alumnes feliços i lliures des del diàleg fe-ciència, fe-cultura.
 • CULTURA: Oferim una educació de qualitat, amb una orientació acadèmicoprofessional clarament enfocada, des de les etapes inicials, a estudis posteriors universitaris, orientació que en la pràctica docent es tradueix en una exigència acadèmica inspirada en la cultura de l’esforç i de la superació personal, que faça de l’alumne un professional competent en la societat actual.
 • VIDA: Preparem els alumnes per a ser homes i dones al servei de la societat, testimonis de l’amor de Déu. En la nostra tasca tenim opció pels més desafavorits des del punt de vista social i econòmic i també des de les noves pobreses de la societat actual.
VISIÓ 

El Col·legi La Encarnación vol aconseguir l’excel·lència que potencie la imatge del centre treballant les següents línies de visió:
 • Formar als alumnes com a persones, perquè aconsegueixen els seus reptes acadèmics, competències i habilitats des d’una perspectiva integral, personalitzada i d’acord amb els valors de  l’Evangeli. 
 • Formar i acompanyar a les famílies en l’educació dels fills des de la identitat cristiana, assolint la màxima col·laboració i satisfacció de pares i mares en les activitats del Centre.
 • Disposar d’un equip docent compromès amb l’ideari del Centre, creatiu i innovador i capaç de treballar en equip.
 • Ser apercebuts com un centre educatiu sensible davant els problemes de la societat, donant resposta des de la pastoral diocesana.
 • Impulsar una gestió cap a l’excel·lència que potencie la imatge del centre.
VALORS 

El Col·legi La Encarnación proposa una formació integral de l’alumne que afavorisca el seu creixement com a persona d’acord amb els valors evangèlics que formen part de l’ideari del centre. 
Estos valors són el reflex del model de persona que el Centre pretén aconseguir. Al llarg de l’escolarització de l’alumne es potenciaran els valors corresponents a cada nivell d’acord amb les seues característiques i es reprendran de forma cíclica per tal d’aprofundir en ells segons la maduresa de l’alumne. En el centre els valors es treballen a través de les virtuts cardinals i teologals amb la distribució següent:La seqüència és la següent:
 • Educació Infantil:
  • TEMPRANÇA I CARITAT (1er),
  • FORTALESA I ESPERANÇA (2n),
  • JUSTÍCIA I FE (3er)
 • Educació Primària:
  • PRUDÈNCIA I ESPERANÇA (1er),
  • TEMPRANÇA I CARITAT (2n),
  • JUSTÍCIA I FE (3er),
  • FORTALESA I ESPERANÇA (4rt),
  • JUSTÍCIA I CARITAT (5é),
  • TEMPRANÇA I FE (6é)
 • Educació Secundària Obligatòria:
  • FORTALESA I ESPERANÇA (1er),
  • JUSTÍCIA I CARITAT (2n),
  • TEMPRANÇA I  ESPERANÇA (3er),
  • PRUDÈNCIA I FE (4rt)
 • Batxillerat:
  • FORTALESA I ESPERANÇA (1er),
  • ESPERANÇA I CARITAT (2n)
File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  1169 kb v. 2 6 d’oct. 2019, 7:19 Ignacio Gonzalez
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  502 kb v. 4 6 d’oct. 2019, 7:19 Ignacio Gonzalez
Ċ
Visualització Baixa
  641 kb v. 2 6 de nov. 2019, 11:50 Ignacio Gonzalez
Ċ
Visualització Baixa
  529 kb v. 2 2 de des. 2019, 10:54 Ignacio Gonzalez
Ċ
Visualització Baixa
  549 kb v. 2 9 de gen. 2020, 9:15 Ignacio Gonzalez
Ċ
Visualització Baixa
  611 kb v. 2 30 de gen. 2020, 11:01 Ignacio Gonzalez
Ċ
Visualització Baixa
  631 kb v. 2 3 de març 2020, 9:34 Ignacio Gonzalez
Ċ
Visualització Baixa
  637 kb v. 2 6 d’abr. 2020, 8:03 Ignacio Gonzalez
Ċ
Visualització Baixa
  597 kb v. 2 5 de maig 2020, 7:59 Ignacio Gonzalez
Ċ
Visualització Baixa
  772 kb v. 2 23 de juny 2020, 5:53 Ignacio Gonzalez