Pastoral

Amb la finalitat d’assegurar l’alineament de tot el Centre amb la Missió i l’orientació comú per a aconseguir la Visió, tot garantint el cultiu dels Valors, considerem fonamental el nostre Pla Estratègic de Centre (PEC).
Este plà conté el conjunt de projectes impulsats en el nostre col·legi durant els pròxims anys, i persegueix l’excel·lència en la gestió i la sostenibilitat del centre per aconseguir la major satisfacció possible dels tots els grups d’interès: famílies, alumnes i docents.
MISSIÓ

El Col·legi La Encarnación és lloc d’educació integral de la persona, fonamentada en Crist i basada en un Projecte Educatiu en el qual s’uneixen fe, cultura i vida.
En la nostra tasca tenim opció pels més desafavorits des del punt de vista social i econòmic i també des de les noves pobreses de la societat actual.
 • Oferim a l’alumne una formació completa que contempla totes les dimensions de la persona, donant especial rellevància a l’afectiva, espiritual i transcendent. Per això la formació dels nostres alumnes és integral, d’acord amb una concepció cristiana de l’home, la vida i el món: eduquem alumnes feliços i lliures des del diàleg fe-ciència, fe-cultura (FE).
 • Oferim una educació de qualitat, amb una orientació acadèmico-professional clarament enfocada des de les etapes inicials a estudis posteriors universitaris, orientació que en la pràctica docent es tradueix en una exigència acadèmica inspirada en la cultura de l’esforç i de la superació personal, que faça de l’alumne un professional competent en la societat actual (CULTURA).
 • Però, sobre tot, preparem els alumnes per a ser homes i dones al servei de la societat, testimonis de l’amor de Déu (VIDA). 
VISIÓ 

El Col·legi La Encarnación vol aconseguir les següents línies de visió per a cinc àmbits diferents:
 • Atendre als alumnes en les seues necessitats educatives de forma que milloren els seus resultats acadèmics i les seues competències i habilitats, des d’una perspectiva integral, personalitzada i d’acord amb els valors de l’Evangeli.
 • Formar i acompanyar a les famílies en l’educació dels fills des de la identitat cristiana assolint la màxima col·laboració i satisfacció de pares i mares en les activitats del Centre.
 • Disposar d’un equip humà creatiu i innovador, compromès amb l’ideari del Centre, capaç de treballar en equip.
 • Ser apercebuts com a un Centre Educatiu sensible a les realitats del seu entorn i obert a tothom, fent de la pastoral diocesana l’eix vertebrador de la nostra proposta educativa.
 • Impulsar una gestió cap a l’excel·lència que potencie la imatge del centre.
VALORS 

El Col·legi La Encarnación proposa una formació integral de l’alumne que afavorisca el seu creixement com a persona d’acord amb els valors evangèlics que formen part de l’ideari del centre. 

Pensant en el model de persona que el Centre pretén aconseguir, al llarg de l’escolarització de l’alumne es potenciaran els valors corresponents a cada nivell d’acord amb les seues característiques i es reprendran de forma cíclica per tal d’aprofundir en ells segons la maduresa de l’alumne.
La seqüència és la següent:
 • Educació Infantil:
  • VERITAT (1er),
  • RESPECTE (2n),
  • GRATITUD (3er)
 • Educació Primària:
  • ESPERANÇA (1er),
  • CARITAT (2n),
  • RESPECTE (3er),
  • VERITAT (4rt),
  • RESPONSABILITAT (5é),
  • GRATITUD (6é)
 • Educació Secundària Obligatòria:
  • VERITAT (1er),
  • RESPECTE (2n),
  • ESPERANÇA (3er),
  • CARITAT (4rt)
 • Batxillerat:
  • RESPONSABILITAT (1er),
  • GRATITUD (2n)
File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització
  5 de maig 2017, 23:40 Jose Luis Terrasa
Ċ
Visualització
  5 de maig 2017, 23:40 Jose Luis Terrasa
Ċ
Visualització
  5 de maig 2017, 23:41 Jose Luis Terrasa
Ċ
Visualització
  5 de maig 2017, 23:41 Jose Luis Terrasa
Ċ
Visualització
  5 de maig 2017, 23:41 Jose Luis Terrasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Visualització
  28 de set. 2016, 9:37 Jose Luis Terrasa