Desdejuni escolar

   

El Centre disposa d’un servei de desdejuni amb el fi de poder atendre les necessitats de les famílies.
L’horari del desdejuni és de 8 a 8:45 hores del matí al menjador del Centre i és atès i preparat pel personal de la cuina del mateix.
Els alumnes que utilitzen aquest servei accediran al Centre per la porta de Rosanes fins les 8:10 i per la porta de secretaria a partir d’eixa hora.